Zásady ochrany osobných údajov

Kontaktné formuláre:

Emailové adresy

Prihlásením do kontaktného formulára súhlasíte s uložením Vašej emailovej adresy na účely distribúcie informácii pre Vás a súhlasíte s Našimi zásadami ochrany osobných údajov. Vaša emailová adresa nebude nikdy poskytnutá tretej strane.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Informácie o cookies súboroch na našich stránkach

Posledná aktualizácia: 
Táto stránka môže byť príležitostne aktualizovaná, aj bez upozornenia. Prosíme vás, aby ste ju z času na čas navštívili.

Čo sú cookies a ako a prečo ich používame

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webstránky webový prehliadač môže ukladať do počítača pri návšteve webových stránok. Slúžia na to, aby dané webstránky mohli lepšie vykonávať svoju prácu a zjednodušujú aj prácu užívateľa (napr. zapamätanie si prihláseného užívateľa,  meranie návštevnosti, prispôsobenie reklamnej ponuky, pamätanie si zadaných údajov ).  Vďaka nim bude stránka po opakovanej nášteve rýchlejšia a už si bude pamätať vaše nastavenia.

ochrana osobných udajov obrazok MH Inoxstyle

Cookies môžu byť pritom dočasné (ostávajú v počítači kým ste na stránke), alebo stále (ostávajú v počítači kým ich nezmažete, alebo sa ukončí ich platnosť). Cookies požívame preto, aby sme vedeli zabezpečiť čo najlepšie fungovanie našich stránok a poskytnúť čo najlepšie služby čitateľom, aj klientom. Vďaka cookies sa napríklad oznam o ich používaní objaví len raz, po Vašom súhlase sa už neobjaví.

Uložením údajov vo vašom počítači sa odbremenia servery a zníži sa potreba prenosu údajov.  Cez nastavenia webového prehliadača si ich môžete hocikedy vymazať, prípadne zablokovať.  V tomto prípade Vám však neviem garantovať bezchybné fungovanie stránok. Súbory cookies, ktoré na našich stránkach používame nijako nepoškodzujú Váš počítač.

Na stránkach www.inoxstyle.sk používame viacero typov cookies

Základné  a funkčné cookie súbory – zabezpečujú základné fungovanie našich stránok, ako je zabezpečenie, prihlasovanie sa užívateľov, zapamätanie si prihlásenia, preddiktívne vyplnenie formulárov atď. Funkčné cookie súbory  vylepšujú funkčnosť stránok, ako napríklad zapamätanie si vašich nastavení a podobne.  Tieto súbory sú potrebné pre bezchybné fungovanie stránok.

Prevádzkové cookie súbory – slúžia hlavne na zabezpečenie štatistických informácií o návšteve a spôsobe používania našich stránok. Ide najmä o údaje ako počet návštev, doba strávená na webstránke, či zdroje, odkiaľ ste nás navštívili. Tieto údaje sú však anonymné a nie sú spojené s konkrétnou osobou.
Meranie návštevnosti nám zabezpečuje služba Google Analytics.

Reklamné cookie súbory – slúžia na zobrazenie reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Môžu zbierať informácie o Vašich obľúbených webstránkach a na základe toho zobrazovať reklamy, ktoré vás môžu zaujímať.  Tieto cookie prevádzkujú tretie strany, naš reklamný partner Google.

Ostatné cookie súbory – sú to najmä súbory tretích strán ako Google, či Facebook (napríklad ak lajkujete, či zdieľate články pomocou Facebooku) a podobne.

Aké údaje o Vás môžeme spracovávať cez cookies

  • Informácie o vašej návšteve našej stránky
  • Informácie o IP adrese pripojenia, typ prehliadača, operačného systému
  • Informácie o  aktivite na stránke.

V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako si viete zmeniť spôsob používania cookie súborov?

Väčšina prehliadačov automaticky povoľuje používanie cookies, aby sa zabezpečila funkčnosť webstránok. Nastavenie spôsobu práce s cookies nájdete v nastaveniach vášho webového prehliadača. Tam si viete nastaviť blokovanie, prípadne upozornenia na používanie cookies. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich stránok.

Návody na kontrolu cookies pre najrozšírenejšie prehliadače:

Ako dlho uchovávame údaje z cookies

Údaje s cookies nie sú na našich systémoch uchovávané.

Ak máte otázky, žiadosti, resp. nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov, môžete tak urobiť odoslaním emailu na

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“), určené pre Vás ako tzv. dotknuté osoby, ktorých osobné údaje získavame a spracúvame ako tzv. prevádzkovateľ. 

Prevádzkovateľ, kontaktné údaje

Prevádzkovateľom je spoločnosť MH Inoxstyle – Martin Hanko so sídlom Blatnica 287, 038 15 Blatnica, IČO: 531109759, zapísaná na Okresnom úrade Martin Okresný úrad Martin, číslo živnostenského registra: 550-31135 („Prevádzkovateľ“). 

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracúvania

Spracúvame nasledujúce kategórie Vašich osobných údajov:

–         identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko)

–         kontaktné údaje (napríklad doručovacia adresa, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónne číslo)

–         demografické údaje (napríklad pohlavie, dátum narodenia)

–         platobné údaje o Vašich objednávkach (napríklad zoznam nakúpeného tovaru, preferovaný spôsob doručenia tovaru, preferovaný spôsob platby za tovar, údaje o reklamácií tovaru)

–         nastavenia Vášho účtu a využívanie funkcionalít našich webových stránok (napríklad heslo, zoznam obľúbeného tovaru, odoberanie noviniek, sledovanie vypredaného tovaru, hodnotenia a recenzie)

–         údaje o Vašom správaní na našich webových stránkach (napríklad dátum a čas prístupu, informácie o Vašom internetovom prehliadači, IP adrese, operačnom systéme) 

–         informácie získané prostredníctvom tzv. súborov cookies

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame obvykle na nasledujúce účely a na základe nasledujúcich právnych základov:

Účel spracúvaniaPrávny základ spracúvania
Vybavenie Vašej objednávky, resp. plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a Prevádzkovateľomspracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a Prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (predzmluvné vzťahy) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Spotrebiteľské súťažek spracúvaniu dochádza na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Marketingová propagácia a komunikáciaspracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – v odôvodnených prípadoch, napríklad ak ste si od nás doposiaľ žiaden neobjednali tovar ani nie ste registrovaným užívateľom, dochádza k spracúvaniu na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Užívateľské nastavenia a funkcionality našich webových stránokspracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia- v odôvodnených prípadoch, dochádza k spracúvaniu na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisovspracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokovspracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

Oprávnené záujmy

Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo oprávnené záujmy tretej strany na spracúvaní Vašich osobných údajov spočívajú obvykle vo využití osobných údajov na účely marketingovej komunikácie, propagácie a prezentácie Prevádzkovateľa a ním ponúkaného tovaru, na účely umožnenia využitia funkcionalít Vášho účtu a webových stránok Prevádzkovateľa a na účely uplatňovania (žalovania), vymáhania alebo ochrany práv, oprávnených záujmov a nárokov Prevádzkovateľa alebo tretích strán.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od účelu a právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov. Vo všeobecnosti platí, že Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje po nasledujúce doby: 

–         ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom

–         ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať (žalovať), preukazovať alebo obhajovať práva a nároky zo zmluvy alebo súvisiace so zmluvou 

–         ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať (žalovať), preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom

–         ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu

Príjemcovia osobných údajov 

Neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám okrem prípadov, ak ste udelili súhlas na sprístupnenie svojich osobných údajov tretej strane alebo existuje iný právny základ na poskytnutie Vašich osobných údajov tretej strane, napríklad, ak ide o splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, alebo ak je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na účely splnenia zmluvy s dotknutou osobou, alebo ak je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa spočívajúcich napríklad v uplatňovaní (žalovaní), vymáhaní alebo obrane právnych nárokov Prevádzkovateľa.

V uvedených prípadoch môžu byť osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté najmä nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

–       zmluvní partneri (napríklad dodávatelia tovaru, poskytovatelia služieb) 

–       sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa 

–       spoloční prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje spolu s Prevádzkovateľom (napríklad spoločnosť Facebook Ireland Limited alebo Google Ireland Limited)

–       súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady

–       kontrolné a dozorné orgány

Prenos osobných údajov do tretích krajín 

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie, ani do medzinárodných organizácií. 

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

Právo na prístup k údajom 

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia. 

Právo na opravu údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočné odkladu vymazal jej osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 17 Nariadenia (napr. pominul účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvali; bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 Nariadenia (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ vykonáva z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Dotknutá osoba má tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré mu poskytla, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má dotknutá osoba právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom Prevádzkovateľ bránil. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (od Prevádzkovateľa) inému prevádzkovateľovi.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním 

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie práv voči Prevádzkovateľovi  

Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči Prevádzkovateľovi v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovej adrese: 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnúť osobné údaje

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti, ste povinný takéto údaje Prevádzkovateľovi poskytnúť. 

Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. 

Ak odmietnete Prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy alebo na vykonanie požadovaného úkonu, Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vstúpiť do zmluvného vzťahu s Vami alebo vykonať požadovaný úkon.

Automatizované rozhodovanie/profilovanie

Prevádzkovateľ nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane profilovania, ktoré by malo právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo inak významne ovplyvňujú.

Zdroje osobných údajov 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje v prvom rade od Vás ako dotknutých osôb (priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene a na základe pokynov Prevádzkovateľa). Prevádzkovateľ môže získavať Vaše osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy s Prevádzkovateľom.

Share This